Gezondheidszorg

De gezondheidszorg in Nederland is sterk in verandering. De zorg wordt zakelijker en daarmee commerciëler. De klant moet meer centraal komen te staan maar dit is in de praktijk niet altijd het geval. Studio 232 zet zich in om zorgorganisaties te ondersteunen bij veranderingen waar bij de klant centraal staat. Cruciaal zijn de interne en externe communicatie van een zorginstelling.

Vervolgens is de vraag: Hoe kun je als organisatie, team of individu succesvol veranderen? Wij maken ons sterk voor commitment bij alle betrokkenen. Veranderbereidheid ontstaat alleen wanneer jij je betrokken voelt bij de nieuwe koers en dat geldt natuurlijk ook voor de anderen die erbij betrokkenen zijn. Daarom is het goed om helder voor ogen te hebben waar jij en jouw organisatie nu staan en waar jullie naartoe willen. De missie en visie zijn hierin richtinggevend. Wij vinden het mooi om te zien over hoeveel veerkracht mensen beschikken, als ze geloven in het nut van de verandering, de gevolgen overzien en zich betrokken voelen bij de realisatie.

Een succesvolle verandering staat daarom nooit op zich, maar is een samenspel van alle belanghebbenden. Duidelijke doelstellingen op organisatie- en persoonsniveau bieden de noodzakelijke helderheid. Dit èn zorgvuldige en tijdige communicatie zorgen ervoor dat de ingezette verandering een succes wordt.

K O R T   N I E U W S
Training voor de zorg
Onze trainers en coaches hebben speciaal voor medewerkers in de zorg een trainings- en coachingsaanbod ontwikkeld.
> lees meer...

Versterk zelfredzaamheid
Een training voor professionals die de zelfredzaamheid en het persoonlijke netwerk van hun clienten willen versterken.
> lees meer...

Klantgerichtheid in de zorg
Wie zijn onze verwijzers, wie zijn onze patiënten, wat vinden zij belangrijk en welke overwegingen geven de doorslag als zij hun keuze bepalen?
> lees meer...