Wat doen wij

Wij ondersteunen organisaties die succesvol willen veranderen, met:

Advies
Een succesvolle verandering is een samenspel van alle belanghebbenden. De missie en visie zijn hierin richtinggevend. Wij zien dat mensen veerkrachtig zijn, als ze geloven in het nut van de verandering, de gevolgen overzien en zich betrokken voelen bij de realisatie. Duidelijke doelstellingen op organisatie- en persoonsniveau bieden de noodzakelijke helderheid. Dit èn zorgvuldige en tijdige communicatie zorgen ervoor dat de ingezette verandering een succes wordt.

Projectmanagement
Zorgen dat de doelstellingen gerealiseerd worden doordat alle belanghebbenden, inclusief wijzelf, betrokken zijn en actief verantwoordelijkheid nemen. Het invoeren of veranderen van processen, systemen of websites. Het aansturen van teams die een verandering ondergaan.

Training & Coaching
Wij bieden training en coaching aan om nieuwe kennis op te doen en te werken aan de houding en het gedrag van medewerkers om een breed gedragen en blijvende verandering te creëren.